Skräddarsydd organisations- och ledarskapsutveckling för företag och organisationer som vill förbättra avkastningen, värna medarbetare och kunder och skaffa sig ett försprång inför framtiden.

Strategi

Vårt arbetssätt

Med utgångspunkt i er vardag tar vi reda på var problemet skaver och skräddarsyr en lösning anpassad för just era behov. Därefter arbetar vi aktivt tillsammans genom upplevelsebaserad metodik och är noga med att följa upp alla resultat och processer.

Er medverkan

Så länge ni har en uppriktig vilja att ta itu med företagets utmaningar är vår övertygelse att allt inte bara är möjligt. Resultatet kommer dessutom bli så mycket bättre.

Vi erbjuder

Organisations- och ledarskapsutveckling. Effektivisering av processer och vård av företagskultur. Medarbetarskapande, chefscoachning, rekryteringshjälp och mycket annat.  I vilka portioner och i vilken ordning avgörs utifrån just era behov och förutsättningar.

I praktiken

1. Nuläge

Vi ses för ett första möte. Här stämmer vi av ert nuläge och du får möjlighet att beskriva bakgrunden till varför vi träffas. Finns det ett redan identifierat problem? (Det kan i själva verket vara ett helt annat problem som ligger till grund för eller föranleder det upplevda problemet.) Vilka mål har företaget? Vad vill ni uppnå? Vart ska ni? Vilka värderingar styrs ni av?

2. Identifikation

Nu börjar vårt researcharbete och genomlysningen av er verksamhet och organisation. Ute på plats kan vi studera hur ni arbetar tillsammans och se vilka formella och informella strukturer som existerar. Vi sitter ofta med som observatörer under styrelsemöten, i ledningsgrupper och andra teammöten för att se er interaktion med varandra. Baserat på det vi med våra ögon och öron utifrån kan uppfatta, skräddarsyr vi en handlingsplan på hur ni ska kunna ta itu med era utmaningar och samtidigt nå era mål och visioner.

3. Genomförande

Med utgångspunkt i nuläget och i en grundlig förståelse för det som behöver uppnås, börjar vår gemensamma resa med hjälp av upplevelsebaserad metodik och praktiska övningar. Oavsett vilket innehåll den skräddarsydda planen än har, är utgångspunkten densamma: För att lyckas kommer det krävas tålamod, arbetsvilja, öppenhet och en stor skopa engagemang av deltagarna. Men det kommer det vara värt.

4. Uppföljning

Vi jobbar kontinuerligt med uppföljning där vi låter deltagarna stanna upp och fundera över vad som hänt sen sist. Behöver vi finjustera processerna? Göra rollbyten? Krävs nya rutiner? Det är först nu utvecklingsarbetet ska bedömas. Mår medarbetarna bättre? Blir siffrorna svartare? Är vi på god väg att bli ett starkare och bättre rustat företag? Vi mäter och kopplar samman orsak och verkan. Och om så önskas sätter vi gemensamt upp en ny handlingsplan för fortsatt arbete.

Men först

Det är era ambitioner och er unika situation som styr fortsättningen. Det bästa du kan göra är att höra av dig till oss och berätta lite om era behov och hur ni tänker. Fråga kostar inget och kaffet bjuder vi så gärna på.

Dan Bernspång
Vd, Grundare och Senior Consultant

Ett urval av våra kunder