Kunniga och drivna personer med stor lojalitet och lång erfarenhet – där borde man väl ha sin givna ledningsgrupp?

Ja, kanske det. Men att sätta samman en ledningsgrupp enbart utifrån beskrivningen av självgående och högpresterande personer är inte detsamma som att man därefter har en effektiv, framgångsrik och väloljad företagsenhet för all framtid.

Att forma en bra ledningsgrupp kräver rätt dynamik, en blandning och kompletterande av personligheter och tydliga roller. Samt objektiv vägledning i hur man bäst arbetar tillsammans.

Detta är något som vi på Dabec har fått erfara genom åren. Vi har många gånger sett hur ledningsgrupper förväntas klara sig på egen hand – och ofta gjort det hyggligt bra. Men ofta känner både deltagarna i ledningsgruppen och de övriga inom företaget/organisationen en stor frustration då arbetet i ledningsgruppen inte fungerar så bra som man önskar.

Vi kan också se att här finns den riktigt stora potentialen för många företag. Rätt använd är en ledningsgrupp en ovärderlig tillgång och en avgörande kugge för hela organisationens verksamhet och lönsamhet.

 Med relativt enkla medel kan du få fart på din ledningsgrupp.

 • Skapa gemensam syn på ledningsgruppens uppdrag. Dess Existensberättigande.
 • Lika viktiga här som på fotbollsplanen. Jobba fram dem i gruppen.
 • Tilliten – Med rak och ärlig kommunikation blir beslutsfattandet mer effektivt, kvaliteten blir bättre och det går snabbare att komma till beslut.
 • Tydliggör mandat och beslutsprocess. Vem fattar besluten? VD eller gruppen? Ju mer gruppen känner att man tar beslut tillsammans desto mer kraft.
 • Få tiden att räcka till i ledningsmötena. Prioritera och tydliggör vilka frågor Ledningsgruppen skall lägga tid på under sina möten.
 • Tydlig agenda. Tydliggöra vilka frågor på agendan som är Beslutspunkt, Diskussionspunkt, Informationspunkt. Grundregel – börja med Beslutspunkterna
 • Vad är min roll? Tydliggöra var och ens roll och förväntningar på varandra.
 • Sätt en tydlig grundstruktur. Tydliggör vad Ledningsgruppen ska fokusera på vid olika perioder under året i en Årscykel.
 • Planera hur strategiska beslut ska drivas. Underskatta inte förankring, att få medarbetare att förstå Varför beslut och strategier skall genomföras.
 • Stå enade som grupp. Medarbetarna ser direkt om ledningen inte är enade, vilka som tvekar på att besluten kommer att genomföras. Bestäm er först i ledningen och prata ärligt om vad som krävs av var och en i gruppen, tydliggör vem som ska göra vad och när.
 • Våga ta färre beslut och ta bort mål. Med färre mål och beslut desto enklare att implementera och få med sig organisationen hela vägen i mål.
 • Säkerställ att styrmedel och incitament stödjer de beslut och arbetsprocesser som ska införas?
 • Förebilder. Det fungerar som med föräldrar och barn – medarbetarna gör det ledningen gör inte vad de säger. Visa vägen i handling

 

Vi på Dabec har stor erfarenhet av att arbeta med och för ledningsgrupper. Vi hjälper er gärna med just er ledningsgrupp.

Vi hjälper er bland annat med:

 • kartläggning av ledningsgruppens funktion och roll
 • ledningsgruppens arbetsbeskrivning
 • sammansättning av ledningsgruppen
 • intrimning av roller och personlighetsdrag
 • skapa förståelse för ledningsgruppens arbete i organisationen

 

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte. Er potential ligger inom räckhåll.

 

/Dan Bernspång, VD Dabec Management AB