Så odlar du affärerna och driver medarbetarna i rätt riktning

Det kan ibland bli luddigt när man ska försöka sätta fingret på den egna företagskulturen. Har vi riktlinjer som beskriver den? Vet vi ens vad vi ska ha det till? Och vad är egentligen en företagskultur?

Organisationens företagskultur är ett antal strategier för hur ni gemensamt ska agera för att förtydliga ert erbjudande och bekräfta vilken slags aktör ni vill vara– både inåt i den egna organisationen och utåt mot omvärld och kunder. I organisationer med tydlig och agerande företagskultur utrustas medarbetarna med klarare spelregler att förhålla sig till samtidigt som kunder och marknad blir säkrare på vilka man är. Företaget får lättare att positionera sig.

Företagskultur är alltså någonting mycket mer än bara känslan i företaget. Det har med ledord och värdegrunder att göra. Hur man väljer att hantera konflikter eller gå framtiden till mötes stödd av flertalet strategier och verksamhetsbeskrivningar. Det är ert sätt att vara. Ert sätt att bedriva affärer.

Företag som med stor övertygelse kan beskriva varför de existerar har enklare att forma en stark företagskultur. Varför gör ni det ni gör? är frågan alla vill ha svar på: Kunderna, marknaden, investerarna, de anställda och framtidens talanger som söker jobb. Då gäller det att vara tydlig i sin kommunikation och ständigt försäkra sig om att alla inom företaget är med på idén om vart man ska, varför man vill dit och sedan leverera utifrån det.

Företagskultur

Även om själva benämningen företagskultur länge varit förknippad med känslan i företaget, så formar man sin företagskultur utifrån en enda anledning: Att uppfylla affärsmålen. 

Genom en överenskommen uppförandekod skapas tydlighet och trygghet i ett företags agerande och gör den gemensamma vardagen enklare att hantera. Det blir lättare att fatta beslut som ligger i linje med företagets mål och värderingar, man vet hur man bäst representerar företaget, man vet vad som gäller och genom att flera medarbetare agerar samstämmigt uppfattas alla inom företaget som tydliga, målmedvetna och professionella.

Det är därför knappast en underdrift att påstå att en väl förankrad och genomlyst företagskultur är ett mäktigt konkurrensverktyg. Inte minst när det kommer till att attrahera framtidens talanger.   

På Dabec har vi sett många företag arbeta hårt för att hitta och forma sin företagskultur. Och varje gång kan vi konstatera att det är ett jobb som rikligen lönar sig. En företagskultur som odlas väl ger ett företag som kan gå, må och stå bättre oavsett vad som sker på vägen.

Vi hjälper er bland annat med

  • formulera mål och visioner
  • upprättande av planer för att kunna ta er dit ni vill
  • workshops om skapande av företagskultur
  • analys av rådande företagskultur

Vill du veta mer om hur vi arbetar med företagskultur? Är du själv intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just er?

dabec-figur-knapp

Kontakta oss