Hälsosam organisation – Hur byggs den?

”Det enskilt största övertag som något företag kan uppnå är att bygga en hälsosam organisation. Ändå ignoreras det av de flesta ledare och chefer även om det är enkelt, kostnadseffektivt och tillgängligt för alla som vill ha en sådan organisation”

Många undrar vad som verkligen gör en organisation framgångsrik. Det är självklart en stor fråga. Men svaret handlar om att man behöver skapa en hälsosam organisation.

Självklart finns det en del faktorer som påverkar en organisation såsom vilka produkter eller tjänster som man erbjuder. Men det finns något som är gemensamt för alla organisationer om de skall bli verkligt framgångsrika.

Det som skiljer de riktigt framgångsrika, oavsett bransch, från deras konkurrenter är hur hälsosam deras organisation är. Patric Lencioni, en av de mest framgångsrika organisationsutvecklarna i USA med kunder som bl.a. Amazon och Cisco säger såhär:

”Det enskilt största övertag som något företag kan uppnå är att bygga en hälsosam organisation. Ändå ignoreras det av de flesta ledare och chefer även om det är enkelt, kostnadseffektivt och tillgängligt för alla som vill ha en sådan organisation”

En mycket viktig parameter för att uppnå en hälsosam organisation är att börja titta på sina möten inom organisationen.

Då talar jag inte om den typ av möten där alla frågor, stora som små, tas upp och där inget någonsin egentligen beslutas. Möten där alla som deltar egentligen bara tittar på sina klockor och önskar att mötet var över. Ni vet, möten som ingen vill gå på och som bara ”tar tid” från arbetet.

Nej, jag talar om möten som är tydliga, har fokus och där deltagarna interagerar med varandra på ett aktivt sätt.

De flesta av våra kunder känner igen sig när jag beskriver den här typen av möten, och de önskar verkligen att deras möten kunde se annorlunda ut. Och när vi berättar om vår modell kring möten så anammar de flesta den helhjärtat. Min nästa video kommer handla om hur ni kan utveckla era möten på bästa sätt.

Om man skall utveckla sin organisation så att den blir hälsosam så behöver man inse att det kommer krävas arbete. Människor är vana vid att arbeta på ett visst sätt, och det kräver en del svett för att få organisationen på rätt köl. Men det är värt det.

Två saker krävs för framgång i alla organisation. Organisationen behöver vara smart och hälsosam. Under det ”smarta” finns:

 • Strategi
 • Marknadsföring
 • Ekonomi
 • Teknologi

Hälsosamt:

 • Minimalt med internpolitik
 • Minimalt med osäkerhet
 • Hög moral
 • Hög produktivitet
 • Låga trösklar.

För att kunna skapa denna hälsosamma organisation behöver du göra några saker.

 • Bygg ett sammanhängande ledarskapsteam
 • Skapa tydlighet och transparens
 • Kommunicera hela tiden inom organisationen.
 • Förstärk tydligheten inom organisationen.

 

Vill du veta mer om hur du kan skaffa dig en stor fördel för din organisation, tveka inte att kontakta oss.