VAD MENAR VI MED KONFLIKT?
ÄR KONFLIKTER ALLTID NEGATIVA?
HUR BLIR MAN BRA PÅ KONFLIKTHANTERING?

Att vi inte är överens med alla hela tiden är knappast någon nyhet för någon. Men man kan hantera detta på väldigt olika sätt. Konflikter som tillåts gå över till destruktiva beteenden får negativa konsekvenser på många olika sätt.

Konflikter och hanteringen av dem tillhör en av de stora utmaningarna du ställs inför som chef och ledare. Att konflikter är känsliga för dig som ansvarar för en arbetsgrupp är förståeligt, och de flesta chefer säger att de vill bli bättre på just konflikthantering. Konflikter skadar organisationen/företaget mycket om de inte hanteras rätt.

Genom att vara bättre förberedd på svåra situationer och svåra samtal ökar du förmågan att klara dem bättre.

Dabec arbetar med konflikthantering både enskilt och i grupp. Har ni en konflikt inom organisationen som ni behöver hjälp med att lösa eller vill ni ha en ökad förståelse för konflikter och konflikthantering så hjälper Dabec er.

Vi hjälper er med:

  • Analys av nuläget
  • Stöd i konflikthantering
  • Hjälper er så att ni själva kan hantera konflikter innan de växer sig stora.
  • Utbildar all personal i konflikthantering.
  • m.m.

Självklart använder sig Dabec både av sin gedigna erfarenhet inom området och en väl underbyggd teoretisk kunskap.