Dabec Management AB arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor. 

Vår övertygelse är att alla människor har en fantastisk potential, oftast mycket större än man själv är medveten om. Denna vill vi lyfta fram och förstärka så att både människor och företag ska kunna gå, må och stå bättre.

Genom arbete med chefer, medarbetare, arbetslag och ledningsgrupper vill vi inspirera och vara med och utveckla organisationer. Vi utgår från varje enskild organisations behov och använder oss av upplevelsebaserad inlärningsmetodik i våra utbildningar. Du kan även anlita oss att hålla föredrag om organisationsutveckling, ledarskap och företagskultur.  

Våra egna ledord sammanfattas i ordet ÖRA:

Dabec Öppenhet

ÖPPENHET

  • vi är öppna och ärliga
  • vi säger alltid vad vi tycker
  • ja-sägare tillför inget
Dabec Resultat

RESULTAT

  • vi utmanar oss och andra i syfte att förändra för att uppnå resultat
  • allt vi gör, gör vi för att kunden ska uppnå önskade resultat
  • vi tar initiativ och föreslår konkreta lösningar för kunden
Dabec Ansvar

ANSVAR

  • vi vill ta ansvar och upplevas pålitliga
  • alla kostnader ska skapa mervärde för kunden
  • våra låga overhead-kostnader gynnar våra kunder