Ett glatt besked till dig som börjat oroa dig för att allt inte är som det ska på företaget:

Du har just börjat åtgärda problemet.

Företag som kommer till oss för att prata organisationsutveckling har alla en sak gemensamt: Någonstans finns det en utmaning eller ett problem som skaver. Och det skaver så pass mycket att företaget inte längre kan reda ut problemet eller ta sig an utmaningen på egen hand.

Det kan handla om ett allmänt missnöje. Upplevd otydlighet. Interna stridigheter. Oklara mål. För dåliga siffror. Besvärliga personer. Infekterade relationer. Låg motivation. Förödande illojalitet. Eller bara en gnagande känsla av att vi inte jobbar så effektivt som vi skulle kunna göra.

Oavsett vilka problemen än är på just ditt företag så påverkar de – på ett eller annat sätt – resultatet till det sämre: Det kostar pengar. Det slösar energi. Det skadar varumärket.
Bit för bit bryter problemen ner och urholkar företaget.

Men. Alla problem har sitt ursprung någonstans. Kan man identifiera var de ligger och varför de en gång började finns det väldigt goda chanser att inte bara lösa det utan även komma ut ännu starkare, ännu mer lönsam och med medarbetare som mår och presterar bättre.

Det går om man vill och är beredd att göra vad man måste för att förändra nuläget.
Frågan är: Är du tillräckligt motiverad att göra vad som krävs?

 

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling handlar om att förbättra förutsättningarna för människor och företag att nå sina mål. Med utgångspunkt i era visioner, mål och strategier hjälper vi er att utveckla organisationen så att den blir effektivare och mer högpresterande.

Vi hjälper er bland annat med

 • översyn av nuvarande organisation tillsammans med er – vad fungerar väl och vad behöver utvecklas?
 • bedömning och värdering av befintlig kompetens inom organisationen
 • implementering av ny organisation alternativt maximerande av den nuvarande
 • att säkerställa att rätt person är på rätt plats och att medarbetarnas potential tillgodogörs

Teamutveckling

Alla företagsledare drömmer om lyckade och högpresterande team. De är i särklass det bästa redskapet för att nå framgång inom organisationen. Teamutveckling är därför inte bara något som gynnar individerna i teamet utan är även en framgångsfaktor för företaget och organisationen i stort.

Vi hjälper er bland annat med

 • utveckling av teamets medlemmar, både som grupp och individuellt
 • upprätta rollfördelning inom gruppen
 • konstruktiva diskussioner om hur man utvecklas och arbetar som ett team
 • effektiva strategier för konflikthantering (vilket inte är detsamma som att konflikter i högpresterande grupper aldrig förekommer)

Medarbetarskapande (arbetslag)

När medarbetare känner ansvar för sitt arbete och när rollerna inom organisationen är tydliga blir organisationen mycket effektivare och man når snabbare de uppsatta målen. Medarbetarskap handlar om att genom uttalade visioner, klara beslut och strategiska metoder bygga en organisation där medarbetarna vet hur de ska agera i den dagliga verksamheten. Till exempel hur man tillsammans odlar sin företagskultur och hur de olika teamen kan stötta varandra.

Vi hjälper er bland annat med

 • analysering av företagets behov
 • förtydligande av rollfördelning och arbetsuppgifter
 • effektiva redskap för bättre samarbete

Effektiv organisation

När strategierna för hur vi ska arbeta för att nå ett visst mål finns på plats, behöver vi också se över maskineriet och se till att det är så väloljat som möjligt. Dabec erbjuder därför ett organisationsprogram för att följa upp alla nödvändiga utvecklingssteg på resan.

Vi hjälper er bland annat med

 • implementering av en effektiv organisation genom regelbunden utveckling av medarbetarna
 • utbildning av medarbetare inom organisationsutveckling

Konflikthantering

 

VAD MENAR VI MED KONFLIKT?

ÄR KONFLIKTER ALLTID NEGATIVA?

HUR BLIR MAN BRA PÅ KONFLIKTHANTERING?

Att vi inte är överens med alla hela tiden är knappast någon nyhet för någon.

Men man kan hantera detta på väldigt olika sätt. Konflikter som tillåts gå över till destruktiva beteenden får negativa konsekvenser på många olika sätt.

Konflikter och hanteringen av dem tillhör en av de stora utmaningarna du ställs inför som chef och ledare. Att konflikter är känsliga för dig som ansvarar för en arbetsgrupp är förståeligt, och de flesta chefer säger att de vill bli bättre på just konflikthantering. Konflikter skadar organisationen/företaget mycket om de inte hanteras rätt.

Genom att vara bättre förberedd på svåra situationer och svåra samtal ökar du förmågan att klara dem bättre.

Dabec arbetar med konflikthantering både enskilt och i grupp. Har ni en konflikt inom organisationen som ni behöver hjälp med att lösa eller vill ni ha en ökad förståelse för konflikter och konflikthantering så hjälper Dabec er.

Vi hjälper er med:

 • Analys av nuläget
 • Stöd i konflikthantering
 • Hjälper er så att ni själva kan hantera konflikter innan de växer sig stora.
 • Utbildar all personal i konflikthantering.
 • m.m.

Självklart använder sig Dabec både av sin gedigna erfarenhet inom området och en väl underbyggd teoretisk kunskap.

Projektledning

Spindeln i nätet. Pådrivaren. Ansvarstagaren. Den som ska hålla samman allt och slutligen leverera. Kärt barn har många namn, krävande uppgifter och behöver få rätt saker gjorda i rätt tid och till rätt kostnad. Det behövs därför ständig utbildning, kunskap och påfyllnad av insikter i projektets möjligheter, utmaningar och verktyg för att dels optimera arbetet och dels kunna motivera andra.

Vi hjälper dig i rollen som projektledare att bland annat

 • strukturera tidplaner och målbeskrivning
 • hantera projektets intressenter
 • hitta verktyg för att få medarbetare att prestera på högsta nivå
 • vässa din förmåga att leda dig själv och andra
 • skapa struktur för optimal framgång i projektet

Vill du veta mer om hur vi arbetar med organisationer? Är du själv intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just er?

dabec-figur-knapp

Kontakta oss