”Dan agerade mycket lyhört på våra önskemål och genomförde en research på vår arbetsplats innan han tog fram en skräddarsydd utbildning”

Vi anlitade Dan på Dabec i samband med att vi ville ledarskapsutveckla våra Planeringsombud och Teamledare inom Produktion och Konstruktion. Vi hade fram tills vi anlitade Dabec endast kunnat erbjuda ledarskapsutbildningar för våra chefer och vi kände ett starkt behov av att även ledarskapsutveckla våra informella ledare som har den dagliga rollen att bemanna upp och fördela arbete mellan monteringsstationer eller i konstruktionsgrupper.

Dan agerade mycket lyhört på våra önskemål och genomförde en research på vår arbetsplats innan han tog fram en skräddarsydd utbildning som fick namnet ”Att leda utan att vara chef”. Utbildningen genomfördes sedan i två omgångar med 12 personer i varje grupp.

 Genomgående fick Dan bra betyg från deltagarna gällande utbildningsmaterial och innehåll, där man framförallt uppskattade att utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska övningar. Att Dan sedan kunde utveckla och beskriva händelser utifrån sin egna erfarenhet och ge svar på komplicerade ledarskapsfrågor förstärkte deltagarnas intryck av Dan som genuint kunnig och kompetent inom ledarskap samt gav bilden av Dan som en förtroendeingivande utbildningsledare. 

 Utbildningens primära mål var att ge deltagarna en bra ledarskapsgrund att stå på i sin fortsatta roll inom sin avdelning och vi anser definitivt att vi fick det och som exempel kunde vi direkt se en förändrad syn mellan deltagarna i det fortsatta dagliga arbetet där samarbetet stärktes och förståelsen för varandras olika problem ökade.

 Vi var så pass nöjda med ledarskapsutbildningen att vi bad Dan att skräddarsy ytterligare en utbildningsdag i ämnet konflikthantering. Detta var en fördjupning i det ämne som man tillsammans ansåg var absolut viktigast att jobba vidare med efter utbildningen ”Att leda utan att vara chef”. Konflikthanteringsutbildningen genomfördes  ett halvår efter och har resulterat i att deltagarna lärt sig att läsa av situationer och händelser i tidigt stadie så att konflikter kan undvikas eller där konflikter trots allt startat så har deltagarna fått verktyg att använda som gör att konflikter kan kortas ned. Jag är övertygad om att vissa konflikter inte ens uppstår, då personer nu är mer vaksamma på vad som triggar igång dom.

Jag och mina kollegor kan verkligen rekommendera Dan och Dabec som leverantör till ovanstående utbildningar och vi kommer definitivt kontakta Dan igen när det är dags att genomföra nya omgångar i samma ämnen eller i framtagande av helt andra utbildningsbehov.” 

Mikael Issakainen, Projektchef, Atlas Copco Surface and Exploration Drilling Division, Örebro

”Samarbetet med Dabec är långsiktigt och har fram till nu främst handlat om produktionsorganisationen.”

Vi har samarbetat med Dabec under de senaste åren främst inom områdena organisationsutveckling och ledarskap. Samarbetet är långsiktigt och har fram till nu främst handlat om produktionsorganisationen. Samtliga produktionsledare har genomgått ledarskapsutveckling i omgångar och det är något som planeras in vid varje nyrekrytering.

Produktionen på Alfdex är uppbyggd kring produktionssystem som opereras av ett team av medarbetare. Produktionens effektivitet är väldigt beroende av att teamet kommunicerar och samarbetar väldigt väl. Dabecs arbete med grupperna har haft olika inriktningar och hela tiden varit anpassat efter vårt företags verksamhet. Dans utbildningar är mycket uppskattade av våra medarbetare. Vi har sett och ser fortfarande ett löpande behov av att arbeta med dessa utbildningar på bred front, hela personalstyrkan involveras. 

Dabec har även under denna period framgångsrikt arbetat med företagskultur och värderingar tillsammans med oss.

Personligen har jag tillsammans med en grupp medarbetare gått en utbildning hos Dabec inom presentationsteknik och kommunikation. Jag kunde då se varför utbildningarna är så populära bland våra medarbetare. Innehållet var delvis skräddarsytt för Alfdex och höll hög kvalitet. Tempo och moment var väl anpassade vilket gjorde att det var lätt att vara på alerten under de två utbildningsdagarna. Dan har ibland lite udda infallsvinklar på ämnen vilket borgar för intressanta och utvecklande diskussioner.

Jesper Nilsson, AlfdexJesper Nilsson, Alfdex

”Dan Bernspång är som föreläsare/utbildare påläst och kunnig. Har ett omvärldsfokus och en rak och tydlig stil. Uppmuntrar till diskussioner och, som jag personligen tycker är intressant, är hans förmåga att ge nya perspektiv genom att utmana gruppen intellektuellt.”

Jag har anlitat DABEC i en utbildningsinsats gällande konfliktstilar och konflikthantering samt testat området inom chefsutveckling genom ett verktyg för personanalys (ett arbetspsykologiskt test via Jobmatch samt återkoppling).

 Chefsgruppen som utbildningen riktade sig till var mycket nöjda och vill gärna använda DABEC i sina respektive uppdrag och arbetsgrupper (konflikthantering). Jag kommer att anlita DABEC framöver i chefsutvecklingshänseende.

Dan Bernspång är som föreläsare/utbildare påläst och kunnig. Har ett omvärldsfokus och en rak och tydlig stil. Uppmuntrar till diskussioner och, som jag personligen tycker är intressant, är hans förmåga att ge nya perspektiv genom att utmana gruppen intellektuellt.

Eva Klang Väderklint, Områdeschef Boende och Hälsa, Landskrona Stad

Är du själv intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just er?

dabec-figur-knapp

Kontakta oss