”Vi kunde direkt se en förändrad syn mellan deltagarna i det fortsatta dagliga arbetet där samarbetet stärktes och förståelsen för varandras olika problem ökade.” Läs mer