”Dan’s utbildningar är mycket uppskattade av våra medarbetare. Vi har sett och ser fortfarande ett löpande behov av att arbeta med dessa utbildningar på bred front, hela personalstyrkan involveras.”  Läs mer