”Dabecs arbete med grupperna har haft olika inriktningar och hela tiden varit anpassat efter vårt företags verksamhet … Dabec har även under denna period framgångsrikt arbetat med företagskultur och värderingar tillsammans med oss.”  Läs mer